Jämtlands län - Jiingevaerie - 3. Dunnervattenån

3. Dunnervattenån

 

Dunnervattenån från nedströms landsvägsbron till renbetesfjällsgränsen liggerVid den sydöstra delen av sjön Dunnervattnet i den nordöstra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring, Röding och Sikfiske under tiden 15 juni-31 augusti. Enbart flugfiske (gäller ej Stortjärn).

Utgångspunkt:Ta bilväg mot byn Munsvattnet. Vid sjön Dunnervattnet kör du över ån. Där börjar fisket.

Övrigt

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se