Jämtlands län - Jiingevaerie - 1. Vatten inom...

1. Vatten inom...

 

Från öster och cirka 2 km till Holmvattnet. Foto,FjällochFiske.

Vatten inom renbetesfjällsgränsen norr om linjen Rr189-Gallavarden. (h868) ligger precis i den norra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och rödingsfiske under tiden 15 juni – 15 september. Naturreservat.

Utgångspunkt: Bilväg från Gäddede mot Häggnäset. Efter Murunäset ta den 4:de skogsbilvägen till höger och följ den så långt du kan.Där skogsbilvägen slutar tar du kompassriktning mot sjöarna. Det blir cirka 6 km att gå.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se