Jämtlands län - Kall - 5. Holmtjärn och tjärnar

5. Holmtjärn och tjärnar

 

Holmtjärn, Norra och Södra Valltjärnen samt Lilltjärn ligger 3-4 km norr om Sjön Äsingen i den sydvästra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari-15 september och 1 november-31 december. Skoterförbud, naturreservat.

Utgångspunkt: Ta bilvägen via byn Anjan och ta efter cirka 10 km höger mot Äsingen. Från Äsingen är det stig mot Strådalen. Det är cirka 3-4 km till tjärnarna.

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se