Jämtlands län - Kall - 4. Grundtjärn och Stråånjohke

4. Grundtjärn och Stråånjohke

 

Grundtjärn (Svenska delen av) och Strådalsån (Stråånjohke) ligger längs med gränsen till Norge i den västra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 15 juni-15 september. Naturreservat. I Strådalsån endast fiske under tiden 15 juni-31 augusti. Förbud mot fiske med agnad krok. Fönsteruttag= sätt tillbaka fisk under 30 cm och över 40 cm.

Utgångspunkt: Ta bilvägen via byn Anjan och ta efter cirka 10 km höger mot Äsingen. Från Äsingen går det stig (ca 7 km) till Strådalen. Sedan har du fiske längs med ån i cirka 10 km.

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se