Jämtlands län - Kall - 3. Torrön

3. Torrön

 

Torrön vid Holderns utlopp i sjön. Foto, FjällochFiske.

Torrön, statens del av ligger i den norra delen av samebyn på gränsen till Njaarke sameby.

Fiskeinformation: Öring, Röding och Harrfiske under tiden 1 januari-15 september och 1 november-31 december. Båtfiske. Båtfiske ej tillåtet i Kilbergsviken inom en rät linje Kilbergets västraspets-Edevik. Regleringsmagasin.

Utgångspunkt: Bilvägen går längs med Torrön i mer än 10 km.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se