Jämtlands län - Raedtievaerie - 2. Glötesjaure och vatten

2. Glötesjaure och vatten

Glötesjaure(Göölehtsjaevrie ) och Sålejaure (Såålejaevrie) ligger norr om Stor-Väktaren. Vid den nordöstra kanten av fjället Gulliken i den norra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Rödingsfiske under tiden 1 januari-30 april och 1 november-31 december. Även 1 augusti-15 september. Kalfjäll, skoterförbud.

Utgångspunkt: Du tar dig hit från Väktarmon ca 4-6 km och med rejäl höjdskillnad.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se