Jämtlands län - Tåssåsen - 8. Matsbytjärnen och vatten

8. Matsbytjärnen och vatten

Matsbytjärnen från norr. Foto, FjällochFiske.

Matsbytjärnen och närliggande tjärnar öster Stor-Acksjön och norr Lill-Acksjön ligger ca 1 km öster om Stor-Acksjön och 1 km norr om Lill-Acksjön iden norra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 1 januari-15 september och 1 november -31 december. Skoterförbud. 

Utgångspunkt: Du ska till den södra sidan av Håckrenmagasinet. Ta dig till skogsbilvägen som går till Kialastugan och ta stigen (1 km) mot Kialastugan. Du fortsätter sedan den stigen nästan rakt söderut ca 5 km så kommer du till området.

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se