Jämtlands län - Tåssåsen - 3. Åstjärnen och vatten

3. Åstjärnen och vatten

Åstjärnen, Blanktjärnarna, Matskålstjärnen, Stentjärnen, Brudtjärnarna, Ångel-tjärnarna, Lin-tjärnarna, Finnångeltjärnarna och tjärnarna vid tjärnar väster Övre Skafttjärn, Rörtjärn samt tjärnar mellan Rörtjärn och Lunndörsstugan ligger i ett område upp till12 km syd och sydöst om byn Vålådalen.

Fiskeinformation: Öring och rödingsfiske under tiden 1 januari-15 september och 1 november -31 december. Naturreservat, skoterförbud-delvis skoterled.

Utgångspunkt: Vålådalen, följ stigar och ledmarkeringar söderut, bl a led mot Lunndörsstugorna.

Övrigt: Med Vålådalen som utgångspunkt kan du inom 6-7 km nå en hel del fina småtjärnar. Området är lite lurigt då man kan tro att det ska vara hårt fiskat så nära ett välbesökt ställe som Vålådalen. Men ofta är folk där för att göra annat än att doppa en krok i ett vatten. Likaså är det kanske inte dom största entusiasterna som provar på att fiska men det säger såklart inte att dom blir utan fisk. 

Vid ett antal av tjärnarna går man på stora åsar som löper längs med tjärnarna. Du ser helt sonika uppifrån och ner på en klar tjärn där sikten kan vara ner till botten i ett vatten med 4-5 meters djup. Det kan såklart verka fisktomt men det gäller såklart inte!

Stigar och ledmarkeringar är väl utmärkta och varierat boende finner du såklart i Vålådalen om du inte väljer annat alternativ.

 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se