Jämtlands län - Tåssåsen - 2. Lunndörrsån och vatten

2. Lunndörrsån och vatten

Lunndörrsån, Härjångsån-Vålån från bron leden Vålåstugorna-Helags till landsvägsbron vid Ö. Vålådalen ligger söder om byn Vålådalen i den västra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske upplåtet under tiden 15 juni-31 augusti. Naturreservat från Lunndörrsåns inflöde i Vålån. Förbud mot fiske med agnad krok! Förbud mot fiske med agnad krok. Fönsteruttag= sätt tillbaka fisk under 30 cm och över 40 cm.

Utgångspunkt: Vålådalen vid byn eller följ åarna uppströms. Alternativ följ leder norrut mot Vålåstugorna (Vålån,Härjångsån) el Lunndörrstugorna (Lunndörsån).

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se