Jämtlands län - Handölsdalen - 15. Nulltjärnarna

15. Nulltjärnarna

 

Nulltjärnarna, Hästskotjärn och Mellandalstjärnen ligger ca 2 km nordväst om Vålådalen i nordöstra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari-15 september och 1 november -31 december. Skoteförbud, delvis naturreservat.

Utgångspunkt: Ta vägen förbi Vålådalen och kör vidare till vägens slut följ leden mot Nulltjärn.

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se